1. Introducere

1.1 Ne angajăm să protejăm confidențialitatea vizitatorilor și clienților noștri.

1.2 Această politică se aplică în cazul în care acționăm în calitate de controlor de date în ceea ce privește datele personale ale vizitatorilor și clienților site-ului web; cu alte cuvinte, unde determinăm scopurile și mijloacele de prelucrare a acestor date cu caracter personal.

1.3 Noi folosim cookie-uri pe site-ul nostru. În măsura în care aceste cookie-uri nu sunt strict necesare pentru furnizarea site-ului și a serviciilor noastre, vă vom solicita să acceptați utilizarea cookie-urilor atunci când vizitați site-ul nostru.

1.4 În această politică,“noi” și “nostru” se referă la Ghortin SRL. Pentru mai multe informații despre noi, a se vedea secțiunea 11.

2. Credite

2.1 Acest document a fost creat de SEQ Legal (https://seqlegal.com).

3. Cum folosim datele dvs. personale

3.1 În această secțiune 3 am stabilit următoarele:

(a) categoriile generale de date cu caracter personal pe care le putem prelucra,

(b) în cazul datelor cu caracter personal pe care nu le-am obținut direct de la dvs., sursa și categoriile specifice ale acestor date;

(c) scopurile pentru care putem procesa date cu caracter personal, și

(d) bazele juridice ale prelucrării.

3.2 Putem prelua date despre utilizarea site-ului și a serviciilor noastre (“date de utilizare”). Datele de utilizare pot include adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului web, precum și informații despre timpul, frecvența și modelul utilizării serviciului dvs. Sursa datelor de utilizare este prin Google Analytics. Aceste date de utilizare pot fi procesate în scopul analizării utilizării site-ului web și a serviciilor. Baza legală pentru această prelucrare este pentru interesele noastre legitime, și anume monitorizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor noastre.

3.3 Putem prelua datele dvs. personale furnizate în cursul utilizării serviciilor noastre (“date de serviciu”). Datele de serviciu pot include nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date eveniment, fotografii și locații. Sursa datelor despre servicii este dvs. sau angajatorul dvs. Datele de serviciu pot fi prelucrate în scopul administrării site-ului nostru, furnizând serviciile noastre, asigurând securitatea site-ului și a serviciilor noastre, păstrând back-up-urile bazelor de date și comunicând cu dvs. Baza juridică a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și a afacerii noastre SAU executarea unui contract între dvs. și noi.

3.4 Putem prelua informațiile pe care le publicați pe site-ul nostru sau prin intermediul serviciilor noastre (“date de publicare”). Datele publicației pot fi prelucrate în scopul de a permite o astfel de publicare și administrare a site-ului și a serviciilor noastre. Baza juridică a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și a afacerii noastre SAU executarea unui contract între dvs. și noi.

3.5 Putem prelua informațiile conținute în orice anchetă pe care ne-o trimiteți în legătură cu bunurile și / sau serviciile (“date de anchetă”). Datele privind ancheta pot fi prelucrate în scopul oferirii, comercializării și vânzării de bunuri și / sau servicii relevante pentru dvs. Baza legală pentru această prelucrare este consimțământul.

3.6 Putem prelua informații referitoare la relațiile noastre cu clienții, inclusiv informațiile de contact ale clienților (“date privind relațiile cu clienții”). Datele referitoare la relațiile cu clienții pot include numele dvs., angajatorul, titlul sau rolul postului dvs., datele dvs. de contact și informațiile conținute în comunicările dintre noi și dvs. sau angajatorul dvs. Sursa datelor privind relațiile cu clienții este dvs. sau angajatorul dvs. Datele privind relațiile cu clienții pot fi prelucrate în scopul gestionării relațiilor noastre cu clienții, comunicării cu clienții, păstrării evidenței acestor comunicări și promovării produselor și serviciilor noastre clienților. Baza legală pentru această procesare este interesele noastre legitime, și anume gestionarea corectă a relațiilor noastre cu clienții.

3.7 Putem prelua informații privind tranzacțiile, inclusiv achizițiile de bunuri și servicii pe care le încheieți cu noi și / sau pe site-ul nostru (“date despre tranzacții”). Datele tranzacției pot include detaliile dvs. de contact, detaliile cardului și detaliile tranzacției. Datele privind tranzacțiile pot fi prelucrate în scopul furnizării bunurilor și serviciilor achiziționate și păstrării înregistrărilor corecte ale acestor tranzacții. Baza legală pentru această procesare este realizarea unui contract între dvs. și noi și / sau luarea de măsuri, la cererea dvs., pentru a încheia un astfel de contract și interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și a afacerii noastre.

3.8 Putem prelua informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a ne abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri (“date de notificare”). Datele de notificare pot fi procesate în scopul de a vă trimite notificările și / sau buletinele de informare relevante. Baza legală pentru această prelucrare este acordul SAU îndeplinirea unui contract între dvs. și noi și/ sau luând măsuri, la cererea dumneavoastră, pentru a încheia un astfel de contract.

3.9 Putem prelua informațiile conținute în sau referitoare la orice comunicare pe care ne-o trimiteți (“date de corespondență”). Datele de corespondență pot include conținutul de comunicare și metadatele asociate cu comunicarea. Site-ul nostru va genera metadatele asociate comunicărilor făcute utilizând formularele de contact ale site-ului. Datele de corespondență pot fi prelucrate în scopul comunicării cu dvs. și al evidenței. Baza legală pentru această procesare este interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului nostru web și a afacerilor, precum și comunicarea cu utilizatorii.

3.10 Putem prelucra datele de imagine fotografică referitoare la dvs. sau la un eveniment cu care sunteți implicați (“date fotografice”). Datele fotografice pot include fotografii, înregistrări audio și video. Sursa acestor date este dvs. sau Ghortin SRL. Aceste date pot fi prelucrate pentru expunere, publicare, materiale de marketing, galerii de site-uri web, social media, pentru crearea de back-up-uri și pentru furnizarea de bunuri și servicii. Baza legală a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume administrarea corectă a site-ului și a afacerii noastre, SAU îndeplinirea unui contract între dvs. și noi și / sau luarea de măsuri, la cererea dvs., pentru a încheia un astfel de contract.

3.11 Putem prelua oricare dintre datele dvs. personale identificate în această politică, atunci când este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare. Baza juridică a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume protecția și afirmarea drepturilor noastre legale, a drepturilor dvs. legale și a drepturilor legale ale altora.

3.12 Putem prelua oricare dintre datele dvs. personale identificate în această politică, atunci când este necesar în scopul obținerii sau menținerii unei asigurări, al gestionării riscurilor sau al obținerii de consiliere profesională. Baza juridică a acestei prelucrări este interesele noastre legitime, și anume protecția adecvată a afacerilor noastre împotriva riscurilor.

3.13 În afară de scopurile specifice pentru care ne putem prelucra datele personale stabilite în această secțiune 3, este posibil să ne procesăm și oricare dintre datele dvs. personale atunci când această prelucrare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau în pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

3.14 Vă rugăm să nu furnizați datele personale ale altor persoane, decât dacă vă solicităm acest lucru.

4. Furnizarea datelor dvs. personale altor persoane

4.1 Noi putem dezvălui datele dvs. personale asigurătorilor și / sau consilierilor noștri profesioniști în măsura în care acest lucru este în mod rezonabil necesar pentru obținerea sau menținerea asigurării, gestionarea riscurilor, obținerea consultanței profesionale sau stabilirea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție, fie în instanță sau în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

4.2 Tranzacțiile financiare legate de site-ul nostru și serviciile noastre pot fi gestionate de către furnizorii noștri de servicii de plata . Vom împărtăși datele de tranzacție cu furnizorii noștri de servicii de plată numai în măsura necesară pentru a vă procesa plățile, pentru a rambursa astfel de plăți și pentru a vă ocupa de reclamații și de întrebări legate de astfel de plăți și rambursări. Puteți găsi informații despre politicile și practicile de confidențialitate ale furnizorilor de servicii de plată.

4.3 Pe lângă divulgarea datelor personale specificate în această secțiune 4, putem divulga datele dvs. personale în cazul în care această divulgare este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice. De asemenea, putem divulga datele dvs. personale în cazul în care astfel de divulgări sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, fie în cadrul procedurilor judiciare, fie în cadrul unei proceduri administrative sau extrajudiciare.

5. Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal

5.1 Această secțiune 5 stabilește politicile și procedura de păstrare a datelor, care sunt destinate să asigure respectarea obligațiilor legale în legătură cu păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal.

5.2 Datele personale pe care le procesăm în orice scop sau scop nu trebuie păstrate mai mult decât este necesar în acest scop sau în acele scopuri.

5.3 Vom păstra datele dvs. personale după cum urmează:

(a) Datele privind serviciile și corespondența vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 5 ani și pentru o perioadă maximă de 25 de ani.

(b) Datele de publicare, datele de anchetă, datele privind relațiile cu clienții, datele de notificare vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 1 an și pentru o perioadă maximă de 5 ani.

(c) Datele fotografice vor fi păstrate pentru o perioadă minimă de 5 ani și pentru o perioadă nedeterminată ulterior.

5.4 Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții din această secțiune 6, putem să pastram datele dvs. personale atunci când această reținere este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși sau pentru a vă proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane fizice.

6. Modificări

6.1 Este posibil să actualizăm din când în când această politică publicând o nouă versiune pe site-ul nostru.

6.2 Ar trebui să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că sunteți mulțumit de orice modificare a acestei politici.

6.3 Vă putem notifica prin e-mail despre modificări semnificative ale acestei politici.

7. Drepturile tale

7.1 În această secțiune 7, am rezumat drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind protecția datelor. Unele drepturi sunt complexe și nu toate detaliile au fost incluse în rezumatele noastre. În consecință, trebuie să citiți legile și îndrumările relevante din partea autorităților de reglementare pentru o explicație completă a acestor drepturi.

7.2 Drepturile dvs. principale în temeiul legii privind protecția datelor sunt:

(a) dreptul de acces,

(b) dreptul la rectificare,

(c) dreptul de ștergere,

(d) dreptul de a restricționa prelucrarea,

(e) dreptul de a se opune prelucrării,

(f) dreptul la portabilitatea datelor,

(g) dreptul de a adresa plângeri autorității de supraveghere, și

(h) dreptul de retragere a consimțământului.

7.3 Aveți dreptul să confirmați dacă ne procesăm sau nu datele dvs. personale și, în cazul nostru, accesul la datele personale, împreună cu anumite informații suplimentare. Aceste informații suplimentare includ detalii privind scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii datelor cu caracter personal. Dacă drepturile și libertățile altora nu sunt afectate, vă vom furniza o copie a datelor dvs. personale la cerere. Primul exemplar va fi furnizat gratuit, dar copii suplimentare pot fi supuse unei taxe rezonabile.

7.4 Aveți dreptul să aveți orice date personale inexacte despre dvs. rectificate și, ținând cont de scopurile prelucrării, să aveți date personale incomplete despre dvs. completate.

7.5 În anumite circumstanțe aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; vă retrageți consimțământul pentru procesarea bazată pe consimțământ; vă opuneți prelucrării în conformitate cu anumite norme din legislația aplicabilă privind protecția datelor; prelucrarea este în scopuri de marketing direct, iar datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal. Cu toate acestea, există excluderi ale dreptului de ștergere. Excluderile generale includ în cazul în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare; pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

7.6 În anumite circumstanțe aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dvs. personale. Aceste circumstanțe sunt: ​​contestați exactitatea datelor personale; prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii; nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de date personale pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; și v-ați opus procesării, în așteptarea verificării acestei obiecții. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată pe această bază, este posibil să continuăm să stocăm datele dvs. personale. Cu toate acestea, nu vom proceda decât altfel decât cu acordul dvs.; pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; pentru protecția drepturilor altei persoane fizice sau juridice; sau din motive de interes public important.

7.7 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs. particulară, dar numai în măsura în care baza legală a prelucrării este că prelucrarea este necesară pentru: îndeplinirea unei sarcini realizate în interesul public sau în exercitarea oricărei autorități publice care ne-a fost încredințată; sau scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte. Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm informațiile cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau prelucrarea este pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

7.8 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct). Dacă faceți o astfel de obiecție, vom înceta să procesăm datele dvs. personale în acest scop.

7.9 Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice din motive legate de situația dumneavoastră, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

7.10 În măsura în care baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este:

(a) consimțământul, sau

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de a încheia un contract,

și o astfel de prelucrare se realizează prin mijloace automate, aveți dreptul să primiți datele dvs. personale de la noi într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină. Cu toate acestea, acest drept nu se aplică în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile celorlalți.

7.11 Dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă legile privind protecția datelor, aveți dreptul legal de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere responsabilă de protecția datelor. Puteți să faceți acest lucru în statul membru al UE în care vă aflați în reședința obișnuită, în locul dvs. de muncă sau în locul în care se presupune încălcarea.

7.12 În măsura în care baza legală pentru prelucrarea informațiilor dvs. personale este consimțământul, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragere.

7.13 Puteți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. personale prin notificare scrisă către noi SAU pe lângă alte metode specificate în această secțiune 8.

8. Despre cookie-uri

8.1 Un cookie este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere) care este trimis de un server web într-un browser web și este stocat de browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browserul solicită o pagină de la server.

8.2 Cookie-urile pot fi cookie-uri “persistente” sau cookie “session”: un cookie persistent va fi stocat de un browser web și va rămâne valabil până la data setată, cu excepția cazului în care acesta este șters de către utilizator înainte de data expirării; un cookie de sesiune, pe de altă parte, va expira la sfârșitul sesiunii de utilizator, când browserul web este închis.

8.3 Cookie-urile nu conțin de obicei informații care identifică personal un utilizator, dar informațiile personale pe care le stocăm despre dvs. pot fi legate de informațiile stocate și obținute prin cookie-uri.

9. Cookie-urile utilizate de furnizorii noștri de servicii

9.1 Furnizorii noștri de servicii utilizează cookie-uri și aceste cookie-uri pot fi stocate pe computer când vizitați site-ul nostru.

9.2 Utilizăm Google Analytics pentru a analiza utilizarea site-ului nostru. Google Analytics colectează informații despre utilizarea site-ului prin cookie-uri. Informațiile colectate în legătură cu site-ul nostru sunt folosite pentru a crea rapoarte despre utilizarea site-ului nostru. Politica de confidențialitate a Google este disponibilă la adresa https://www.google.com/policies/privacy/.

9.3 Folosim Hostico.ro  pentru a găzdui site-ul nostru. Puteți vedea politica de confidențialitate a acestor furnizori de servicii la GlobeHosting.

10. Gestionarea cookie-urilor

10.1 Majoritatea browserelor vă permit să refuzați să acceptați cookie-urile și să ștergeți cookie-urile. Metodele pentru aceasta diferă de la browser la browser și de la versiune la versiune. Cu toate acestea, puteți obține informații actualizate despre blocarea și ștergerea modulelor cookie prin intermediul acestor linkuri:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); 

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

10.2 Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor site-uri web.

10.3 Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile pe site-ul nostru.

11. Detaliile noastre:

11.1 Acest site este deținut și administrat de Ghortin SRL.

11.2 Suntem înregistrați în Romania, iar sediul nostru se află la adresa:

CUI: 44417124 . j4/1048/2021 . Ale. Liliacului Bl.7, ap.7, Onesti, jud. Bacau

11.3 Principalul loc de desfășurare a activității noastre este in Romania.

11.4 Ne puteți contacta:

(a) prin poștă, la adresa poștală dată mai sus.

(b) utilizarea formularului de contact al site-ului nostru;

(c) prin telefon, prin numărul de contact publicat pe site-ul nostru

(d) prin e-mail, utilizând adresa de e-mail publicată pe site-ul nostru.

×

Salut!

Daca ti-a placut portofoliul meu, te invit sa colaboram.

× Rezerva data